اداره خوابگاههاي برادران

 

اين واحد مسئوليت اسكان دانشجويان پسر روزانه باتوجه به ظرفيت‌هاي خوابگاهي دانشگاه را برعهده داشته و نيز نظارت بر خوابگاههاي خصوصي كه تقاضاي همكاري با دانشگاه را اعلام نموده باشند عهده‌دار مي‌باشد.

 رئيس اداره: آقاي جهانبخش

 

ارتباط از طريق تلفن:

                                 34173466 --- 086

 

                                 34173401-5  داخلي (2150)

 

 

اطلاعيه:

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان  روزانه پسر که در خردادماه سال 92

 

تقاضای سکونت در خوابگاه براي نيمسال اول سال تحصيلي 92-93 را به

 

اداره خوابگاهها تسلیم نموده اند می رساند که لیست افراد برخوردار از

 

خوابگاه پس از بررسي هاي انجام شده به شرح پيوست درج گردیده است.

 

 

 

ليست خوابگاههاي دولتي برادران

 

 

 ليست خوابگاههاي خصوصي برادران

 

 

آدرس اداره خوابگاههاي برادران: ميدان بسيج،پرديس دانشگاه اراك،درب خروجي، 

                                             ساختمان مديريت امور دانشجويي،اداره خوابگاهها