اداره خوابگاههاي خواهران

 

اين واحد مسئوليت اسكان دانشجويان دختر روزانه باتوجه به ظرفيت‌هاي خوابگاهي دانشگاه را برعهده داشته و نيز نظارت بر خوابگاههاي خصوصي كه تقاضاي همكاري با دانشگاه را اعلام نموده باشند عهده‌دار مي‌باشد.

 

رئيس اداره: خانم فارسيجاني

 

ارتباط از طريق تلفن:

 

                                 34173440 --- 086

 

                                 34173401-5  داخلي (2161)

 

اطلاعيه:

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان  روزانه دختر که در خردادماه سال 92

 

تقاضای سکونت در خوابگاه براي نيمسال اول سال تحصيلي 92-93 را به

 

اداره خوابگاهها تسلیم نموده اند می رساند که لیست افراد برخوردار از

 

خوابگاه پس از بررسي هاي انجام شده به شرح پيوست درج گردیده است.

 

 

 

آدرس اداره خوابگاههاي خواهران: ميدان بسيج،پرديس دانشگاه اراك،درب خروجي، 

                                             ساختمان مديريت امور دانشجويي،اداره خوابگاهها