بايگاني

مسئول: خانم ملک زاده

اهم وظائف:

تشكيل پرونده دانشجويان متقاضي تسهيلات رفاهي

 

ارتباط از طريق تلفن : 5-08634173401 داخلي (2188)

 

 

فرمهای مورد نیاز در بایگانی امور دانشجویی