روش پرداخت اقساط
 
روش اول: مراحل پرداخت اقساط به صورت غيرحضوري
 
1. مراجعه به آدرس اينترنتي http://bp.swf.ir/   
 
2. در بخش ورود كاربر و كلمه عبور مي‌بايست نسبت به درج كد ملي در قالب 9-456789-123 اقدام نمائيد.
 
نكاتي كه به نظر ميرسد در پرداخت اقساط به صورت الكترونيكي بايستي مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:
 
·            ابتدا به علامت قفل در بالاي صفحه پرداخت اينترنتي كه نشان‌دهنده امنيت سايت مي‌باشد
 
توجه گردد.
 
·            درج عبارت 16 رقمي روي كارت بانكي تجارت در محل خواسته شده.
 
·            رمز دوم كارت كه بايستي از دستگاه خودپرداز بانك عامل ( بانك تجارت ) اخذ گردد.( در دستگاه
 
خودپرداز گزينه رمز اينترنتي و يا رمز دوم را انتخاب نمائيد.)
 
·            تاريخ انقضاي كارت و عبارت CVV2  كه بر روي كارت بانكي درج گرديده است ، در صورتي كه
 
درج نشده باشد در زمان دريافت رمز دوم از دستگاه خودپرداز بر روي رسيدي كه از دستگاه اخذ مي‌نمائيد
 
چاپ مي‌گردد.
 
3. بعد از اينكه كليه اقساط واريز شد، جهت دريافت تسويه ‌حساب نهايي با صندوق رفاه دانشجويان و اخذ دانشنامه به صورت
 
تلفني با اداره رفاه دانشگاه تماس گرفته و بعد از تاييد نهايي كل اقساط واريزي، مي‌توانيد به صورت حضوري
 
به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمائيد. شماره تماس دانشگاه اراك 4-08632777400
 
روش دوم: مراحل پرداخت اقساط به صورت حضوري
 

1. مراجعه حضوري دانش‌آموخته به يكي از شعبات بانك تجارت در سراسر كشور با به همراه داشتن ليست اقساط(ليست تك‌برگ)

2. تكميل فيش واريزي بانك

توجه: موارد بسيار مهم كه بايستي در زمان تكميل فيش مورد توجه قرار گيرند:

·            شماره حساب 40073507 به نام صندوق رفاه دانشجويان

·            مبلغ پرداختي كه برابر با مبلغ هر قسط مي‌باشد كه در ليست موجود است.

·            درج شماره مشتري در فيش در زمان پرداخت هر قسط، لازم به توضيح است كه بايستي توجه شود در فيش واريزي قسمتي به نام شماره مشتري وجود ندارد به همين دليل شماره مشتري بايستي توسط پرداخت‌كننده در بالاي فيش نوشته شود.

·            فيش پرداختي حتما بايستي داراي پرفراژ بانك باشد.

·            عدم تطابق اطلاعات چاپ شده در فيش بانكي(پرفراژ فيش) با ليست اقساط بر عهده دانش‌آموخته مي‌باشد.

·            نگهداري فيش‌هاي پرداختي تا زمان اتمام اقساط

3. بعد از پرداخت كليه اقساط واريز، دانش‌آموخته بايستي جهت دريافت تسويه ‌حساب نهايي با صندوق رفاه دانشجويان و اخذ دانشنامه با همراه داشتن فيشهاي تمامي اقساط به صورت حضوري به اداره رفاه دانشجويي دانشگاه مراجعه نمايد.