مراحل درخواست وام دانشجويي
بخش
وضعیت دانشجو
پرونده
سند تعهد
فرآیند
اول
دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود
وام گرفته اند
دارد
دارد
1. مراجعه به سایت http://bp.swf.ir/
3.درج کدملی با خط تیره به عنوان کاربری و کلمه عبور
4. ورود به بخش درخواست وام
5. انتخاب وام تحصیلی(دانشجویان روزانه) یا شهریه(دانشجویان نوبت دوم)
(درصورت ثبت سایر وامها، ارائه مستندات الزامی است.)
6. مطالعه قوانین و مقررات
7. ثبت درخواست
دوم
دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود
 تشکیل پرونده داده اند ولی وام نگرفته اند
دارد
ندارد
1. ارائه سند تعهد محضری به مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشکده
 (مراجعه به مسئولین دانشجویی و فرهنگی دانشکده و اخذ فرم پیشنویس سند تعهد محضری)
2. ارائه شماره حساب بانکی به مسئول دانشجویی و فرهنگی
3. ادامه فرآیند مانند بخش اول می باشد.
سوم
دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود
 تشکیل پرونده نداده
 و وام نگرفته اند
ندارد
ندارد
1. مراجعه به سایت http://bp.swf.ir/
3. ثبت کدملی و کلیک بر روی گزینه جستجو
4. پس از اطمینان از عدم تشکیل پرونده در سیستم صندوق رفاه ، تکمیل فرم
5. ارائه مدارک لازم به مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشکده
6.ارائه سند تعهد محضری به مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشکده
 (مراجعه به مسئولین دانشجویی و فرهنگی دانشکده و اخذ فرم پیشنویس سند تعهد محضری)
7. ارائه شماره حساب بانکی به مسئول دانشجویی و فرهنگی
8. ادامه فرآیند مانند بخش اول می باشد.
چهارم
دانشجویانی که در تحصیلات قبلی وام گرفته اند و در تحصیلات فعلی خود
 تشکیل پرونده نداده
 و وام نگرفته اند
ندارد
ندارد
1. مراجعه به سایت http://bp.swf.ir/
3. ثبت کدملی و کلیک بر روی گزینه جستجو
4. مشاهده اطلاعات مربوط به تحصیلات قبلی، انتخاب گزینه ایجاد مقطع تحصیلی جدید
5. تکمیل فرم تحصیلات جدید
6. ارائه مدارک لازم به مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشکده
7.ارائه سند تعهد محضری به مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشکده
 (مراجعه به مسئولین دانشجویی و فرهنگی دانشکده و اخذ فرم پیشنویس سند تعهد محضری)
8. ارائه شماره حساب بانکی به مسئول دانشجویی و فرهنگی
9. ادامه فرآیند مانند بخش اول می باشد.
 
کانال تلگرام اداره رفاه دانشجویی دانشگاه اراک @swfaraku
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
مسئولین
دانشجویی و فرهنگی دانشکده
   
کپی کارت دانشجویی و یا پرینت انتخاب واحد ترم جاری با مهر و امضاء تحصیلات تکمیلی
دانشکده
علوم پایه
جناب آقای قلمی
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، صفحه توضیحات نیز اضافه شود)
کپی کارت ملی پشت و رو
دانشکده
علوم انسانی
جناب آقای صحرایی
کپی مدرک کاردانی
کپی مدرک کارشناسی
دانشکده
فنی و مهندسی
سرکار خانم
 قلعه نویی
کپی مدرک کارشناسی ارشد
یک قطعه عکس
دانشکده کشاورزی
سرکار خانم ظفرمند
سند تعهد محضری ضامن
حکم کارگزینی سال جاری ضامن
   
 
توجه1: حائزين شرايط ضمانت‌:
1- كارمند رسمي يا پيماني به همراه حكم كارگزيني سال جاری
2- بازنشسته به همراه گواهي كسر حقوق