مديريت امور دانشجويي
 
مديركل: محمدجمال باقری
 كارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
 
سوابق مدیریتی :
  1. معاون دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش عالی شهید بابایی
  2. مشاور استاندار مرکزی و رییس گروه مشاوران جوان
  3. مشاور استاندار مرکزی و مدیر سازمان ملی جوانان استان مرکزی
  4. مدیر کل روابط عمومی استانداری مرکزی
  5. مدیر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت اراک
  6. مدیر روابط عمومی دانشگاه اراک
 
اين مديريت پرداخت وامهاي مختلف ، نظارت بر كيفيت و توزيع غذا، تامين مواد غذايي، تامين خوابگاه دانشجويي، نظارت بر واحدهاي خوابگاهي و همچنين نظارت بر برنامه‌ريزي در خصوص اياب و ذهاب دانشجويان را بر عهده دارد.
 
واحدهاي تابعه اين مديريت: اداره رفاه دانشجويي، اداره خوابگاهها، اداره تغذيه

 

ارتباط از طريق تلفن:

 

                                 34173381 --- 086

                                 34173382 --- 086 فكس

                                 34173401-5  داخلي (2157)

ارتباط از طريق پست الكترونيكي:

m-bagheri@araku.ac.ir