اداره رفاه دانشجويي

 

رئيس: سيدمسعود عظيمي
كارشناس ارشد علوم تربيتي
 
اداره رفاه به منظور ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت رشد استعدادها و بخصوص كمك به وضع تحصيلي دانشجويان مستعد و كم درآمد، تسهيلاتي را بر طبق قوانين و مقررات موجود در صندوق رفاه دانشجويان، در اختيار دانشجويان واجد شرايط قرار مي‌دهد.
 
واحدهاي تابعه اداره رفاه: واحد پرداخت وام دانشجويي، واحد بازپرداخت، بايگان

 

ارتباط از طريق تلفن:

 

                                 34173408 --- 086

 

                                 34173401-5  داخلي (2189)

 

 

کانال تلگرام اداره رفاه دانشجویی https://telegram.me/swfaraku