واحد بازپرداخت
 
هادي عظيمي
كارشناس مديريت آموزشي
 
اهم وظايف اين واحد:
صدور دفترچه اقساط دانشجويان فارغ‌التحصيل
 
تمديد سررسيد دفترچه اقساط دانشجوياني كه در مقطع بالاتر پذيرفته مي‌شوند.
 
صدور معرفي نامه دانشجويان جهت استفاده از تسهيلات بيمه حوادث دانشجويي
 
صدور جوابيه استعلام نامه‌هايي كه از سازمانهاي مختلف جهت اطلاع از وضعيت بدهي دانشجويان ارائه مي‌گردد.
 
 
ارتباط از طريق ايميل:
                               h-azimi@araku.ac.ir