اداره رفاه - اطلاعیه وام ويژه دانشجويان دكتري روزانه

به اطلاع كليه دانشجويان مقطع دكتري دروه روزانه مي رساند ضمن مطالعه دقيق شرايط و مدارك وام ويژه دوره دكتري ،مي توانند از تاريخ 20/11/1393 الي 1/12/1393 به اداره رفاه دانشجويي واقع در پرديس مستقر در ساختمان اداري مراجعه نمايند. لازم بذکراست مهلت فوق الذکر غیرقابل تمدید می باشد .

دریافت کامل فایل اطلاعیه