اداره رفاه - اطلاعیه : دانشجويان روزانه داراي كارت تغذيه

به اطلاع كليهدانشجويان روزانه داراي كارت تغذيه      مي رساند، در صورت تمايل ودارا بودن شرايط ذيل  از تاريخ 16/1/1394 لغايت 22/1/1394 مي توانند با مراجعه به آدرس اينترنتي ذيل درخواست وام تغذيه خود را ثبت نمايند. لازم بذكر است مبلغ وام در صورت تخصيص اعتبار در پايان ترم به كارت تغذيه متقاضيان واريز مي گردد

دریافت فایل