اداره رفاه - اطلاعیه متقاضیان وام نیمسال اول 95-94

به اطلاع كليه دانشجويان متقاضی وام تحصیلی و شهریه درنیمسال اول 95-94  )ترم مهر) ميرساند،با مراجعه به سیستم ثبت وام از تاريخ 14/6/1394 لغايت 7/7/1394  نسبت به ثبت تقاضا اقدام نموده و سپس مدارك خود را به مسئولين دانشجويي و فرهنگي دانشكده تحويل نمايند. لازم بذکر است مهلت فوق الذکر غیرقابل تمدید می باشد .
شرايط و مدارك لازم :
  1. تشكيل پرونده در امور دانشجويي (مراجعه به مسئولين دانشجويي و فرهنگي دانشكده) دانشجوياني كه در امور دانشجويي داراي پرونده مي باشند و وام دريافت نموده اند نياز به تشكيل پرونده مجدد ندارند. 
  2. سنوات مجاز جهت درخواست وام بر اساس سال  وترم ورود : مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد حداكثر 4 ترم  ، مقطع كارشناسي پيوسته ودكتري حد اكثر 8 ترم تحصيلي ، در نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 (941) داراي انتخاب واحد باشد.
  3. كليه دانشجويان روزانه مي بايستي در زمان ثبت نام صرفا" شماره حساب تجارت كارت جوان بانك تجارت شعبه دانشگاه اراك را ثبت نمايند. دانشجويان جديدالورود مي بايستي با مراجعه به بانك تجارت دانشگاه شماره حساب خود را دريافت نمايند.
  4.  كليه دانشجويان فاقد سند محضري پس از ثبت وام مي بايستي سند تعهد محضري را تا تاريخ 7/6/1394 به امور دانشجويي دانشكده خود تحويل نمايند در غير اينصورت وام متقاضيان حذف مي گردد. (دانشجوياني كه قبلا سند خود را ارائه داده اند نياز به ارائه سند مجدد نمي باشد)
 
آدرس نرم افزار وام دانشجويي : http://mali.araku.ac.ir