اخبار - بازدید مدیر امور دانشجویی و روسای ادارات تغذیه و خوابگاهها از خوابگاه امام علی(ع)

مدیر امور دانشجویی دانشگاه اراک به همراه روسای ادارات تغذیه و خوابگاهها از خوابگاه خصوصی امام علی(ع) بازدید نمودند.دراین بازدید که بیش از دو ساعت بطول انجامید آقای باقری، مدیر امور دانشجویی دانشگاه ضمن دیدار با دانشجویان ،به شنیدن نظرات و مشکلات رفاهی دانشجویان و ارائه راه حل برای آنها پرداختند.