اداره تغذیه - توزیع غذای وعده ناهار در خوابگاههای دانشجویی در ایام امتحانات پایان نیمسال951

بمنظور رفاه حال دانشجویان گرامی در ایام امتحانات پایان نیمسال 951
از تاریخ 18/10/1395 غذای وعده ناهار نیز در خوابگاههای دانشجویی توزیع خواهدشد.لذا خواهشمند است در انتخاب غذای خود دقت فرمایید.

برای مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید.