اداره تغذیه - اعلام برنامه غذایی روزهای 1و 2 بهمن95

با عنایت به تغییرات بعمل آمده دربرنامه امتحانات پایان نیمسال جاری بدینوسیله برنامه غذایی روزهای 1 و 2 بهمن 95 را باستحضار دانشجویان عزیز می رساند.جهت مشاهده برنامه غذایی اینجا کلیک کنید.