اداره تغذیه - تغییر در فرایند دریافت ژتون فراموشی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند
بمنظور رفع مشکلات موجود در فرآیند فعلی دریافت ژتون فراموشی از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی96- 1395 به هر دانشجو در طول یک ماه 2 عدد ژتون فراموشی در وعده ناهار و 2 عدد در وعده شام بطور رایگان تحویل داده می شود واز ژتون سوم به بعد به ازای هر ژتون فراموشی مبلغ 3000ریال از اعتبار کارت کاسته خواهد شد. لذا از ارائه شماره کارت تغذیه خود به دیگران خودداری نموده و مسئولیت مشکلات ناشی ازآن با صاحب کارت خواهد بود.برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.