اداره تغذیه - برگزاری مراسم روز معلم سال 1396

در روز یکشنبه مورخ 96/2/11 متقارن با شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم مراسم گرامیداشت این روز با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی در سایت پردیس دانشگاه برگزار گردید و اداره تغذیه در وعده ناهار در سلف سرویس شماره دو پردیس میزبان 280 نفر از مدعوین این مراسم بود.