اداره تغذیه - توزیع غذا در خوابگاه امام علی (ع) یک در ماه مبارک رمضان

باطلاع دانشجویان ساکن در خوابگاه امام علی (ع) یک می رساند در صورت رزرو غذای  سحر،افطار و شام خود در سلف 16 نوع 3 می توانند غذای خود را در خوابگاه دریافت نمایند.جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید.