اداره تغذیه - ***آموزش نحوه رزرو غذا و افزایش اعتبار در سامانه تغذیه***

جهت آشنایی با نحوه رزرو غذا و افزایش اعتبار درسیستم جدید اتوماسیون تغذیه اینجا کلیک کنید.