اداره تغذیه - قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی 97-1396

دانشجویان گرامی بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان درخصوص قیمت غذای دانشجویی سال تحصیلی 97-1396 را از  اینجا مشاهده کنید.