اداره تغذیه - برقراری امکان استفاده از ناهار روز جمعه سلف آزاد زیتون برای ساکنین خوابگاه شهید رضایی

 

 

به اطلاع دانشجویان ساکن در خوابگاه شهید رضایی می رساند امکان رزرو ناهار روز جمعه مورخ96/9/10 در سلف آزاد زیتون به صورت آزمایشی برقرار می باشد.لذا دانشجویان تا روز چهارشنبه می توانند نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند.جهت مطالعه فایل کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید.