اداره تغذیه - افتتاح سلف یارانه ای دانشگاه اراک

سلف یارانه ای یاس دانشگاه اراک با حضور قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،جناب آقای دکتر باقری و رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور،جناب آقای مهندس یزدانمهر افتتاح شد.سلف یارانه ای یاس که با هدف ایجاد تنوع در غذای دانشجویی و افزایش رضایت دانشجویان در سایت پردیس دانشگاه اراک راه اندازی گردید دارای ظرفیت عددی سیصد نفر می باشد و یارانه ارائه شده در آن برای دانشجویان معادل 25000 ریال می باشد.امکان رزرو غذای این سلف از طریق اتوماسیون تغذیه مقدور بوده و این سلف از تاریخ 15 اردیبهشت97 با ارائه 4نوع غذا در وعده ناهار آماده خدمت رسانی به دانشجویان می باشد.