اداره رفاه - اطلاعیه تکمیل مدارك وام ضروري نیمسال دوم 97-96 و وام ویژه دکتري نوع 1 و 2 سه ماهه بهار 97

دانشجویان گرامی مقطع دکتری

جهت مشاهده اطلاعیه تکمیل مدارك وام ضروري نیمسال دوم 97-96 و وام ویژه دکتري نوع 1 و 2 سه ماهه بهار 97 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده موارد مشمول وام ضروری دکتری اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فرم ثبت نام وام ویژه دکتری نوع 1 و وام ویژه دکتری نوع2 روی اسم وامها کلیک نمایید.