اداره تغذیه - اعلام قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی 98-1397

بر اساس بخشنامه شماره  130/9083 مورخ 97/6/20 قیمت غذای دانشجویی کم هزینه ،متوسط هزینه و پر هزینه در سال تحصیلی 98-1397 به ترتیب 13500،9300و15400 ریال می باشد. همچنین قیمت صبحانه 7500 ریال و قیمت غذای دانشجویان سنوات غیرمجاز بین30000 تا 42500 ریال تعیین گردید.برای مشاهده اصل بخشنامه اینجا کلیک کنید.