اداره رفاه - ثبت نام وام تغذيه

 
 
به اطلاع كليه دانشجويان روزانه داراي كارت تغذيه      مي رساند، در صورت تمايل مي توانند از تاريخ 17/9/1393 لغايت 24/9/1393 با مراجعه به آدرس اينترنتي ذيل درخواست وام تغذيه خود را ثبت نمايند. لازم بذكر است مبلغ وام در صورت تخصيص اعتبار در پايان ترم به كارت تغذيه متقاضيان واريز مي گردد.
تذكر:
با توجه به واريز مبلغ وام در پايان ترم ، تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل در اداره تغذيه، پس از واريز وام به كارت تغذيه صورت مي پذيرد .
شرايط :
  1. بر اساس ترم ورود سنوات مجاز جهت درخواست وام: مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد حداكثر4ترم ،  مقطع كارشناسي پيوسته ودكتري حد اكثر 8 ترم تحصيلي مي باشد.
  2. تشكيل پرونده در امور دانشجويي (مراجعه به مسوليين دانشجويي و فرهنگي دانشكده) دانشجوياني كه در امور دانشجويي داراي پرونده مي باشند نياز به تشكيل پرونده مجدد ندارند. 
  3. ارائه سند تعهد محضري(دانشجوياني كه قبلا سند خود را ارائه داده اند نياز به ارائه سند مجدد نمي باشد) به دانشجوياني كه فاقد سند تعهد محضري مي باشند به هيچ وام تعلق نمي گيرد.
 آدرس نرم افزار وام دانشجويي :http://mali.araku.ac.ir
                                                                               
 
                                                         
اداره رفاه و خدمات دانشجويي   1393/9/16